© 2019 כל הזכויות שמורות לבית מדרש להתחדשות

לפתוח את השנה ואת הלב

״ ..כנראה נכון שאדם לפני שראש השנה נופל עליו לפתע פתאום, הוא מכין את ליבו, הוא מחפש ללמוד משהו חדש, לעורר את הלב, לפתוח אותו, טיפה להניע את התנועות הנפשיות

הפנימיות שלו.. ״

 
  • Black Facebook Icon
0